De næste skridt…

Århus som modelkommune på børn og ungeområdet med arkitektur som omdrejningspunkt fortsætter. Efter den veloverståede afrunding på projekt Bydetektiverne fortsætter modelkommuneforsøget på flere forskellige områder: Først og fremmest med en gentagelse af Bydetektiverne, hvor vi bygger videre på erfaringerne fra pilotprojektet Bydetektiverne og udnytter det materiale, der blev udviklet i den forbindelse. Derfor vil vi… Læs mere De næste skridt…