Billeder fra Huler, hytter og huse: Der konstrueres

Der bygges i en af de røde donuts
Hvor højt kan man egentlig bygge med træklodserne, uden at det braser sammen?

Byggeri i pil
Der arbejdes sammen om at konstruere en stor hule i workshoppen “Flytbare boliger”.

Maleri ved MorFar Magentas PapHus
I workshoppen “Morfar magentas farverige paphus” fremstilles de flotteste, farverige vinduesrammer.

Der klippes ved MorFar Magentas PapHus

3 knægte konstruerer i bambus
Når der skal bygges stort, er det vigtigt med samarbejde! I den udendørs workshop “Bambus – naturens lego” bliver der leget med materialets muligheder.

Der klippes ved MorFar Magentas PapHus

Limning af et byggeri i strandskrot
“Natur – kultur – natur”. Her genopstår kulturaffald som skulpturelle huse.

Skitser på papir
I workshoppen “Papir og rum” fokuseres på rumlighed med udgangspunkt i papiret som materiale. Der tegnes på store baner papir, som er spændt op på store trærammer.

Huse til dyr
Hvordan tilgodeser man et egern og en elefants behov i en fælles bolig? Det var nogle af de ting man skulle tage stilling til i workshoppen “Rum til dyr” ved arkitekt Sidsel Effersøe, hvor det netop gjaldt om at lave en bolig til to meget forskellige dyr.

Skitser på papir

Der limes huse til dyr

Der limes huse til dyr
Der tænkes utraditionelt, når giraffen skal bo på taget.

Der limes huse til dyr

Husene i pil klistres sammen med rødt tape
I Helle Bull Sarnings udendørs workshop “En leg med pil og malertape” er udgangspunktet grundkonstruktionen i huler, hytter og huse.