Huler, hytter og huse

– et arkitektureksperimentarium for børn
Fredag d. 23. maj – søndag d. 1. juni 2008 (lukket søndag d. 25. maj)
Ridehuset, Vester Allé, Århus C

Kære børn og voksne

Velkommen til Børnekulturhusets forårsarrangement ”Huler, hytter og huse” – et arkitektureksperimentarium for børn.

I eksperimentariet kan børnene prøve kræfter med materialer, former og konstruktioner, og de kan opleve hvordan forskellige rum påvirker dem. I en vekselvirkning mellem sanseoplevelser og workshops vil der blive arbejdet med skala og materialer, former og farver, og børnene vil på den måde blive præsenteret for arkitekturens grundbegreber. Desuden vil kulturskolerne i Århus være repræsenteret med workshops inden for dans, billedkunst og musik, og Børnekulissen vil præsentere deres forestilling ”Rikkes rare rum”. Til indretningen af det gamle fredede Ridehus har vi lagt i hænderne på professionelle fagfolk, arkitekter, kunstnere, m.fl. De står også for sanseoplevelser og workshops.

Sanseoplevelser i rummet
Ud over de forskellige workshops man kan tilmelde sig, anbefaler vi, at man sætter tid af til de mange sanseoplevelser rummet byder på.

Arkitekterne Sidsel Effersøe og Ulla Kjærvang har opbygget rummet ud fra enkle grundbegreber, som appellerer til forskellige sanser. Der er lyde og lugte, og materialernes forskellige strukturer og kontraster appellerer til, at der kan føles og afprøves. Der er små byggeøer og grønne øer, hvorpå man placerer sine huler, hytter og huse, små og store, bløde og hårde, tunge og lette, sorte og hvide, og alle de andre byggeideer, børnene har fundet frem til.

Som kontrast til Ridehusets arkitektur er der uden for Ridehuset opstillet en mongolsk ”ger”, et rundt blødt filttelt, hvor der også vil være workshops.

Ved at introducere arkitekturens grundbegreber får børnene redskaber til og mulighed for at give udtryk for oplevelser og meninger vedrørende deres fysiske omgivelser. Med forskellige tilgange til formidlingen af arkitektur bliver børnene dermed også deltagere i en demokratisk debat om kulturarven og de rum, der omgiver dem.

Børnekulturhuset kan hermed præsentere et bredt program, forhåbentlig til glæde og inspiration for både børn og voksne. 

Tilmelding, fotos mv.
Private er velkomne uden tilmelding, men tilmelding er nødvendig for større grupper på tlf. 8940 4878 (hverdage 9.30 – 14.30).

Når I tilmelder jeres gruppe til ”Huler, hytter og huse” – et arkitektureksperimentarium for børn indvilliger I automatisk i, at jeres børn kan bliv fotograferet, og at billederne kan offentliggøres på hjemmesider, i brochurer, aviser, rapporter og lignende. Såfremt der er børn, som ikke må fotograferes skal der meldes aktivt fra.

I er velkomne til at komme før jeres aktivitet starter eller til at blive efter, den er slut. Der er indrettet et madpakkerum i Ridehuset, hvor man kan nyde sin medbragte mad.

Tak til vores sponsorere og samarbejdspartnere:
Colorama, Århus C
Malerfi rmaet Vagn Zilmer, Skanderborg
V1 Flagindustri, Ebeltoft
Petersen Tegl A/S, Broager
Forbrugerkontakt, Tilst
Langenæs Bageriet, Århus C
Smurfit Kappa, Varde

Kulturhus Århus
Børnekulissen
Århus Musikskole
ÅRHUS BILLED- OG MEDIESKOLE
Danseværket
Egå Produktionshøjskole

Eksperimentariet, som er en del af modelkommuneforsøget ”Søge spor – sætte spor”, præsenteres af Børnekulturhuset i samarbejde med Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder og en række af Århus’ kulturskoler og børneinstitutioner. ”Huler, hytter og huse – et arkitektureksperimentarium for børn” er støttet af Børnekulturens Netværk, Århus Kommune, Danske Initiativpuljer og diverse sponsorer. Du kan følge modelkommuneforsøget ”Søge spor – sætte spor” her på bloggen.