Genvandringer og fernisering

Virupskolens besøg i Brabrand gik over al forventning. Bydetektiverne var glade og spændte, da de mødte hinanden foran Gellerup Kirke. Hold 2 gik straks indenfor i kirken, hvor Organist Martin Hornstrup igen overraskede med orgelmusik.

Herfra gik turen videre i de to forskellige hold, som gik modsat af hinanden, således at hold 1 i stedet sluttede af ved Gellerup Kirke. Kirken, Gellerupbadet, City Vest, Lottesvej, Biblioteket og Bazar Vest var nogle af de stop, Bydetektiverne havde valgt at fortælle deres gæster om. Undervejs var der planlagt forskellige overraskelser. Foruden klementiner fra Mustafas frugtmarked, var der dejlige kager fra Al Moluk Sweets. Til slut mødtes begge hold igen ved Gellerup Kirke, hvorefter de fulgtes i bus til Sødalskolen, hvor 4.x havde en overraskelse til 4.a. To af Bydetektiverne havde bagt kage til alle. Til sidst var det tid for 4.a at tage tilbage til Hjortshøj, men inden da blev der udvekslet telefonnumre mellem nogle af børnene, som godt kunne tænke sig at se mere til hinanden. Men heldigvis skulle de jo ses igen allerede den efterfølgende tirsdag til fernisering i Trafikhallen på Rådhuset.

At være på besøg i Gellerupparken var en stor oplevelse for alle, men for mange af Bydetektiverne fra Virupskolen var det første gang, de var i Brabrand. Især Bazar Vest gjorde stort indtryk med de mange farvestrålende frugtmarkeder.

Så oprandt den store dag, hvor ferniseringen på Rådhuset skulle finde sted. Udstillingen med børnenes modelbyggerier, digitalfotos, skitser og notesbøger var delt op i tre sektioner, en for hvert lokalområde: Hjortshøj, Brabrand og Øgadekvarteret. Modelbyggerierne var placeret på kunstigt græs på podier i forskellig højde, og gav derfor indtryk af tre små byområder. Notesbøgerne hang ned fra trappegelænderet til højre i rummet. En talerstol var anbragt foran det store juletræ.

Børnekulturkoordinator Anne Line Svelle bød velkommen og bad Bydetektiverne sætte sig ned i deres respektive ’byer’. Herefter gav hun ordet videre til Rådmand Flemming Knudsen, som erklærede udstillingen for åben og holdt en fin tale til Bydetektiverne og om projektet. Arkitekt Thorkild Green Jensen holdt efterfølgende en tale til Bydetektiverne, hvor han bl.a. reflekterede over udstillingen, som både vakte beundring for de mange nye måder at beskrive byen og dens enkeltdele på og eftertanke pga. den dristighed netop dét har krævet, og som er så vigtig for at udviklingen kommer til at resultere i byer som er gode at bo i. Så talte Kulturformidler Pernille Helberg Stentoft til udstillerne. Hun fremhævede alt det de havde været gode til: at se, høre, lugte, være værter, gæster, at registrere, fotografere, skitsere og meget mere og sagde tak for et skønt forløb.

Sara Moshage, som sang gospel med børnene i Århus Metodistkirke Betlehemskirken på vandringen i Øgaderne, mødte også op til ferniseringen, hvor hun sang en sang og herefter delte en kort fællesgospel sang ud, som alle kunne synge med på. Som en del af sangen blev der både klappet, danset, hujet og råbt, så det var en fryd og festligt var det.

Bagefter var der saftevand til børnene og cider til de voksne, og der var bestilt en enorm chokoladekage med et billede af en bydetektiv i marcipan. Da alle var velforsynet, var det tid til at se film. Filmen om genvandringerne med bydetektiverne som guides og gæster blev vist som information om projektet, men også til stor fryd og morskab for bydetektiverne som genoplevede vandringerne.

Det var en vidunderlig dag med bydetektiverne i centrum. JP Århus og Århus Stiftstidende var der, og tog billeder af børnene og deres byggerier. Det var første gang, mange af børnene var på Århus Rådhus, og det blev forbundet med en vis ærefrygt. På klassen havde de forinden talt med deres lærer om, at rådhuset er det sted, hvor bl.a. borgmesteren arbejder. Et af børnene var derfor opmærksom, og kunne kende borgmesteren, da han kom ind af døren i samme øjeblik, de var på vej hjem. Besøget i midtbyen var derfor alt i alt en stor oplevelse for børnene, og de havde svært ved at tro på, at det store juletræ foran rådhuset virkelig ER et rigtigt juletræ.