Rapport: Huler, hytter og huse og BygAmok

Rapporten Huler, hytter og huse – et arkitektureksperimentarium for børn og BygAmok – arkitektur- og byggelejr dokumenterer de to projekter samlet – som illustration af to vidt forskellige eksempler og måder at arbejde med børn og arkitektur på. Beskrivelserne har vi forsøgt at få til at følge projekternes karakter; ”Huler, hytter og huse” med mange kortere nedslag og BygAmok som en længere fortælling.

Download rapporten