Rapport

Langt om længe er rapporten for efterårets projekt færdig. Vi har valgt at lade rapporten bestå af tre indlæg, der hver især giver en beskrivelse af projektet og de indhøstede erfaringer.

Indledningsvis forsøger projektansvarlig Anne Line Svelle derfor i helt kort form at fremdrage de erfaringer, der muligvis lader sig generalisere til en model. Dernæst følger to noget længere indlæg, der går mere konkret til værks og beskriver projektet fra forskellige synsvinkler. Først får de to projektudviklere og -afviklere Pernille Helberg Stentoft og Mette Hingebjerg ordet. I deres indlæg redegøres der for nogle af de overvejelser, der ligger til grund for projektets udformning, ligesom de enkelte elementer i projektet beskrives og evalueres nærmere. Endelig følger en opsamling skrevet af Bydetektivernes projektleder Karen Marie Demuth og projektmedarbejder Tiril Mark Høj. I deres indlæg reflekterer de over projektets samarbejdsflader og børnenes reaktioner på projektet samt de oplevelser, som børnene i særlig grad hæftede sig ved. Til yderligere inspiration har vi valgt at indsætte lærervejledningen til Bydetektiverne bagerst i skriftet.

Rapporten kan downloades her:

Rapport – Bydetektiverne (pdf, 13.6 mb)

Se rapporten

Er du mere til fødderne-op-i-sofaen-og-nyde-en-kop-the-versionen, så kan du bestille en trykt udgave ved at sende en mail til mif@aarhus.dk.