Børn som bydetektiver

4.x fra Sødalskolen, 4.b fra Elise Smiths Skole og 4.a fra Virupskolen var i sidste uge på byvandringer i hhv. Brabrand, Øgadekvarteret og Hjortshøj. Områderne repræsenterer hver deres bystruktur: et forstadsområde, et midtby område og et landsby område.

4. klasserne fik udleveret en notesbog og et digitalkamera og fik nu til opgave at registrere byens rum og lede efter spor. Det kunne f.eks. være en bolig, en kirke, en oase, et gaderum og en butik eller erhverv. Og så var det tid til være bydetektiver!

Undervejs var der planlagt forskellige overraskelser. Sødalskolen var på sporjagt i Bazar Vest, hvor Mustafa var så venlig at forære alle en klementin. Senere besøgte bydetektiverne Gellerup Kirke, hvor rummet først blev observeret uden lyd. Alle skulle derfor være helt stille, når de gik ind i kirken. Oplevelsen var meget stor, da organist Martin Hornstrup efter en rum tid satte sig ved orglet og spillede. Det gjorde stort indtryk på alle og en sagde at ”musikken lød lidt uhyggelig”. En anden sagde, at ”kirken var lidt kedelig, inden musikken kom”. På den måde ændrede rummet karakter alt efter, om der var musik eller ej. I fælleshuset Yggdrasil i Gellerup blev der spist madpakker, og Lise og Ann-Katrin sørgede for saftevand til alle.

I Øgadekvarteret var bydetektiverne på besøg i Århus Metodistkirke Betlehemskirken, hvor Sarah Moshage sang. Hun lærte også bydetektiverne at synge gospel, og de fik lov til at spise deres madpakker inde i kirken. I metodistkirken er man nemlig vant til bevægelse under gudstjenesten, og de ser gerne, at man bruger kirkerummet til varierede formål. Som en af bydetektiverne meget præcist formulerede det: ”I den her kirke må man gerne synge grimt og råbe. I andre kirker skal man synge pænt og stille”.

Undervejs fortalte Pernille historier om, hvordan der havde set ud i kvarteret tidligere. Især historien om, at Ny Munkegade (meget) tidligere fungerede som galgebakke, vakte interesse. Det var sjovt at lytte til bydetektivernes begejstrede kommentarer: ”Var der en galge? Sejt!”.”Hvor længe lod man folk hænge i galgen, før man tog dem ned?”

Sanne Kolman overraskede i Hjortshøj kirke med smuk operasang. Alle bydetektiverne fik hendes autograf til notesbøgerne. Herfra gik turen videre gennem byen forbi den gamle gård Vestergaard fra 1710. Ejeren, en dame på 76 år, hvis mand var 5. generation på gården, kom ud og fortalte om livet i Hjortshøj og på Vestergaard. Byrummet blev registreret, som det ser ud i dag, men samtidig blev der også fortalt, hvordan det var tidligere, og hvordan det engang havde set ud. Sammensuriet af informationer og indtryk om fortid og nutid resulterede i følgende bemærkning til ejeren af Vestergaard: ”Har du egentlig noget fjernsyn?” Vandringen gik også forbi Andelssamfundet og fælleshuset Sneglehuset, hvor Henriette tog bydetektiverne med på en fantasirejse ind til kroppens indre rum.

Bydetektiverne oplevede de forskellige områder på en helt ny måde. Med digitalkameraer og notesbøger blev der registreret en masse, som kan kan bruges som inspiration, når de tre klasser i denne uge skal på workshop i Søjlerummet på Brobjergskolen ved Børnekulturhuset. Her skal børnene omsætte nogle af vandringernes indtryk til små arkitektoniske bygningsværker. Det bliver spændende at se, hvilke materialer Mette vil ryste ud af ærmet til workshoppen.

Af: Tiril Mark Høj