De næste skridt…

Århus som modelkommune på børn og ungeområdet med arkitektur som omdrejningspunkt fortsætter.

Efter den veloverståede afrunding på projekt Bydetektiverne fortsætter modelkommuneforsøget på flere forskellige områder:

Først og fremmest med en gentagelse af Bydetektiverne, hvor vi bygger videre på erfaringerne fra pilotprojektet Bydetektiverne og udnytter det materiale, der blev udviklet i den forbindelse. Derfor vil vi fokusere på de samme lokalområder som i pilotprojektet, men denne gang tilbyde det til andre klassetrin, så vores erfaringer med forløbet udvides. De nye Bydetektiver begiver sig ud i byen i marts måned.

I forlængelse af Bydetektiverne er Børnekulturhuset blevet opfordret til at udvikle et arkitekturforløb til unge i gymnasiet og HF. Det nye projekt kommer til at hedde “I arkitektens fodspor”. Projektet fokuserer på arkitekten Hack Kampmanns bygningsværker, som er rigt repræsenteret i Århus. Blandt hans arbejder i Århus kan bl.a. nævnes Marselisborg Slot, Århus Teater og Toldkammerbygningen. De to sidstnævnte har ligeledes et fantastisk interiør, og Toldkammerbygningen fra 1898 er for nylig blevet nænsomt renoveret af Tækker Rådgivende Ingeniører A/S efter anvisninger fra Kulturarvsstyrelsen. I forlængelse af projektet håber vi at kunne åbne for en diskussion af, hvordan gamle bygninger får nyt liv, når de anvendes til nye formål.

Omkring uge 21 og 22 2008 arrangerer Børnekulturhuset en børnekulturuge i Århus. Vi forventer at ugen vil starte ca. onsdag d. 21. maj og gå mindst en uge frem. Børnekulturhuset har booket Ridehuset til formålet, og vil her skabe et arkitektur-eksperimentarium, hvor de 3 – 7 årige kan prøve kræfter med former og konstruktioner og opleve, hvordan forskellige rum påvirker dem. Som overordnet tema skal der arbejdes med “Huler, hytter og huse” – med fokus på skala og materialer. Der arbejdes på en form, som vil give SFO’er mulighed for at kigge forbi Ridehuset i eftermiddagstimerne.

Modelkommuneforsøget giver også mulighed for at lade de større børn arbejde med at skabe arkitektur. Børnekulturhuset og Landsforeningen Børn, Kunst og Billeder planlægger i sommeren 2008 to workshops med arkitektureksperimentarier for større børn og deres forældre. Eksperimentarierne kommer til at foregå udendørs på to arealer i Århus kommune, i et forstadsområde og i et landsbyområde, i uge 27. Hensigten er, at børnene i løbet af ugen skal bygge forskellige former for bygningsværker i forskellige materialer.

Projekterne er stadig på planlægningsstadiet, men bloggen vil blive løbende opdateret i takt med, at projekterne udvikler sig.